Algemeen

Profiel van het HLZ

De bedoeling van ons onderwijs

Het beste onderwijs voor elke leerling: dat is de bedoeling van het Hervormd Lyceum Zuid. Vanuit die ambitie werken wij elke dag aan toekomstbestendig onderwijs. Vertrouwen in onze leerlingen en hun capaciteiten is daarbij leidend. Met goed opgeleide docenten en vanuit een prettige leeromgeving stimuleren wij leerlingen om de lat hoog te leggen voor zichzelf en hun eigen toekomstmogelijkheden te vergroten.

Met ons onderwijs willen wij leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot goede en kritische burgers. Het HLZ bereidt hen voor op een passende vervolgopleiding en op het meedoen in en mede vormgeven van onze snel veranderende maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op school niet alleen kennis en vaardigheden opdoen, maar ook leren samenleven met anderen en zichzelf leren kennen en ontwikkelen. De bagage die wij leerlingen meegeven, helpt hen bij het maken van de juiste keuzes. 

Kernwaarden
Het HLZ werkt vanuit drie kernwaarden. Deze kernwaarden helpen ons om de bedoeling van ons onderwijs in praktijk te brengen. Dit zijn onze kernwaarden:

Vertrouwen

Vertrouwen is het uitgangspunt in ons onderwijs en in de omgang met elkaar. Het biedt ruimte aan de ontwikkeling tot zelfstandigheid. Betrouwbaar zijn is hier onlosmakelijk aan verbonden.

Veiligheid

Het HLZ is met zo’n 950 leerlingen een kleine school waar leerlingen zich thuis voelen. Binnen de veiligheid van onze school leren jongeren elkaar te respecteren en zich van elkaar te onderscheiden.

Betrokkenheid

Het HLZ is een school waar enthousiaste docenten lesgeven aan gemotiveerde leerlingen. Ons toekomstbestendige onderwijs interesseert jongeren en motiveert hen om met plezier naar school te gaan.

Principes en ambities

Vier leidende principes voor ons onderwijs

Wij baseren ons onderwijs op vier leidende principes die aansluiten bij onze bedoeling. De vier principes komen samen in de kernwaarde ‘vertrouwen’. Wij werken eraan om het vertrouwen op onze school voortdurend te versterken.

 • Wij zorgen voor goede relaties, zodat leerlingen zich thuis voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.
 • Wij stimuleren leerlingen tot autonomie: jongeren ontwikkelen zich als individu, maar leren ook om daarbij altijd verbonden te blijven met anderen.
 • Wij helpen leerlingen zich optimaal te ontwikkelen door passende leerdoelen na te streven en te leren van fouten.
 • Iedereen heeft vrijheid én verantwoordelijkheid: bij de vrijheid om eigen keuzes te maken hoort dat je je verantwoordt hoe en waarom je dat hebt gedaan.

Ambities voor ons onderwijskundig beleid

Het HLZ wil het onderwijs blijven ontwikkelen. Daarom hebben wij voor de periode 2019-2023 vier ambities verwoord voor ons onderwijskundig beleid.

 1. Wij geven het beste onderwijs
  Wij geven het beste onderwijs en streven naar meer dan de basiskwaliteit. We leggen de nadruk op kwaliteitszorg, professionalisering van ons enthousiaste en  betrokken team, schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering. 
 2. Kwalificatie, socialisatie en zelfontplooiing zijn leidend
  Onderdeel van onze bedoeling is dat wij jongeren niet alleen kennis en vaardigheden laten opdoen, maar hen ook leren om samen te leven met anderen en zichzelf te leren kennen en ontwikkelen. Dit noemen wij kwalificatie, socialisatie en zelfontplooiing. Dit is dagelijks merkbaar in ons onderwijs.
 3. Onze onderwijsresultaten zijn boven het landelijk gemiddelde
  Wij willen de resultaten van onze leerlingen verbeteren. Doel is dat de onderwijsresultaten boven het landelijk gemiddelde liggen. Om dit te bereiken verbeteren we de determinatie in de onderbouw, de doorstroming in de bovenbouw, de examenresultaten en het didactisch handelen van docenten.
 4. Ons onderwijs is toekomstbestendig
  Toekomstbestendig onderwijs betekent dat we volop aandacht geven aan digitalisering en internationalisering. Met ons onderwijs vergroten we de kansen van onze leerlingen voor een succesvolle (school-)loopbaan.

Identiteit

Het HLZ maakt onderdeel uit van de Cedergroep. Het is de ambitie van Ceder om samen te werken aan waardenvol en succesvol onderwijs. Hier sluit het HLZ zich van harte bij aan. Waardenvol onderwijs betekent voor ons dat we leerlingen vertrouwd maken met de gemeenschappelijke waarden die mede voortkomen uit de christelijke oorsprong van de school, en die tevens zichtbaar zijn in andere levensbeschouwelijke stromingen. We leren jongeren ontdekken wie ze zijn in relatie tot zichzelf en tot anderen. We leren hen zich open te stellen voor mensen met een andere opvatting en cultuur. Waardenvol onderwijs leert jongeren dat het niet alleen om het ‘ik’ gaat, maar ook om het ‘wij’. Een samenleving die uitsluitend bestaat uit individuen is geen echte samenleving. Tenslotte moedigen wij leerlingen aan om mondig en kritisch te zijn en te vragen naar het waarom. Waarden gaan pas echt voor ons leven als we ze begrijpen.

Onze identiteit werkt op allerlei manieren door: in hoe we met elkaar omgaan, maar ook in ons onderwijs- en activiteitenaanbod. Een voorbeeld hiervan zijn de goede-doelenacties waar we jaarlijks aandacht aan besteden. Hiermee ondersteunen we onderwijs in ontwikkelingslanden en ontwikkelen leerlingen bewustwording voor de wereld buiten hun eigen gezichtsveld. Ook de maatschappelijke stage voor leerlingen uit havo 3 en vwo 4 laat zien hoe wij leerlingen bewustzijn voor hun omgeving willen meegeven. Daarnaast is onze identiteit zichtbaar in diverse vieringen, waaronder de kerstviering. 

Geschiedenis van het gebouw

Ons schoolgebouw staat aan de Brahmsstraat, in de Componistenbuurt in Amsterdam-Zuid. Wij zijn trots op ons mooie gebouw, dat de kenmerkende stijl heeft van de Amsterdamse School. Het pand is ontworpen door J. Beijlevelt en J.P.L. Petri jr. en werd in 1933 geopend. De school is onderdeel van een groter complex met woningen, winkels en andere voorzieningen.

De buitenkant van het HLZ heeft elementen die karakteristiek zijn voor de laatste fase van de Amsterdamse School. De gevels zijn vrij strak met weinig decoratie. Om toch variatie aan te brengen koos de architect voor in- en uitspringende profielen. Het ijzeren smeedwerk op de voordeur van het HLZ is een van de weinige decoratieve toevoegingen aan het schoolgebouw, naast de glas-in-loodramen in de hallen.

Aan de functionaliteit en het gebrek aan versierselen zien we dat het HLZ gebouwd is in een tijd van architectonische vernieuwing. Er ontstond langzamerhand een zakelijke architectuur: de Internationale Stijl.

Schooltijden

De school is om 8.00 uur open en sluit om 17.30 uur. We verwachten van leerlingen dat ze tussen deze tijden beschikbaar zijn voor activiteiten op school. De lessen beginnen om 8.30 uur, tenzij er veranderingen in het rooster zijn. Roosterwijzigingen staan op het roosterbord in de hal en in de kantine en op Magister.

Lestijden

Op het HLZ werken we met lesuren van drie kwartier. Verdeeld over de dag zijn er drie pauzes. Soms werken we met een verkort lesrooster, bijvoorbeeld rond rapportvergaderingen, ontwikkeltijdweken en de feestdagen. De lesuren duren dan een half uur en de pauzetijden zijn ook aangepast.

Het zogenaamde ‘corona-rooster’ waarmee we zijn gestart dit schooljaar bevalt zo goed dat we dit het hele schooljaar blijven hanteren.

De schoolbel zal niet meer worden aangezet, de docent bepaalt wanner een les is afgelopen.

De school is om 8.00 uur open en sluit om 17.30 uur. We verwachten van leerlingen dat ze tussen deze tijden beschikbaar zijn voor activiteiten op school. De lessen beginnen om 8.30 uur, tenzij er veranderingen in het rooster zijn. Roosterwijzigingen staan op het roosterbord in de hal en in de kantine en op Magister.

Lestijden Onderbouw

NOrmaal rooster 
1e uur08.30 - 09.15
2e uur09.15 - 10.00 
3e uur 10.00 - 10.45
Pauze10.45 - 11.05
4e uur11.05 - 11.50
5e uur11.50 - 12.35
Pauze12.35 -  13.00 
6e uur13.00 - 13.45
7e uur13.45 - 14.30 
Pauze
14.30 - 14.45
8e uur14.45 - 15.30 
9e uur15.30 - 16.15

Verkort rooster Onderbouw

Verkort rooster
1e uur08.30 - 09.00
2e uur09.00 - 09.30
3e uur09.30 - 10.00
4e uur10.00 - 10.30
Pauze10.30 - 11.00
5e uur11.00 - 11.30
6e uur11.30 - 12.00
7e uur12.00 - 12.30
8e uur12.30 - 13.00
9e uur13.00 - 13.30

Lestijden bovenbouw

NOrmaal rooster 
1e uur08.45 - 09.30
2e uur09.30 - 10.15 
3e uur 10.15 - 11.00
Pauze11.00 - 11.15
4e uur11.15 - 12.00
5e uur12.00 - 12.45
Pauze12.45 -  13.15 
6e uur13.15 - 14.00
7e uur14.00 - 14.45 
Pauze14.45 - 15.00
8e uur15.00 - 15.45 
9e uur15.45 - 16.30

Verkort rooster bovenbouw

Verkort rooster
1e uur08.45 - 09.15
2e uur09.15 - 09.45
3e uur09.45 - 10.15
4e uur10.15 - 10.45

5 uur

10.45 - 11.15

Pauze

11.15 - 11.45
6e uur11.45 - 12.15
7e uur12.15 - 12.45
8e uur12.45 - 13.15
9e uur13.15 - 13.45

Tussenuren

Bij ziekte van een docent neemt een collega de les waar als dat mogelijk is. Ook in de bovenbouw proberen wij tussenuren te voorkomen. Bij afwezigheid van een docent is het soms onvermijdelijk.

  Contactgegevens en data

  Adresgegevens

  Brahmsstraat 7
  1077 HE Amsterdam
  T 020 - 6627983 

  Social media

  Afdelinge-mailadres
  Directiezakendirectie@hlz.nl
  Sollicitaties/stagessollicitatie@hlz.nl
  Decanendecanen@hlz.nl
  Administratiehoofdadmin@hlz.nl
  Overige zakeninfo@hlz.nl 
  Samengevat Herfstvakantie Week 42 Kerstvakantie Week 52 + 1 Voorjaarsvakantie Week 8 Meivakantie Week 17 + 18 Zomervakantie Week 29 t/m 34

  Data 2022-2023

  Vakantie/vrije dagVan-tot
  Herfstvakantie17 oktober 2022t/m21 oktober 2022
  Kerstvakantie26 december 2022t/m6 januari 2023
  Voorjaarsvakantie27 februari 2023t/m3 maart 2023
  Goede vrijdag7 april 2023
  2e paasdag10 april 2023
  Meivakantie24 april 2023t/m5 mei 2023
  Hemelvaartsdag18 mei 2023t/m19 mei 2023
  2e Pinksterdag29 mei 2023
  Zomervakantie22 juli 2023t/m3 september 2023

  Informatieavonden nieuwe brugklassen

  Di 24 januari 2023 (open middag/avond) en wo 25 januari (open dag)

  Docenten

  Bekijk alle medewerkers onder het menu-item Team.