Onderwijs

Inschrijving en toelating

U kunt uw kind aanmelden voor de brugklas van het HLZ als het een havo- of vwo-advies heeft. Bij de inschrijving volgen wij de door de gemeente Amsterdam voorgeschreven procedure. Meer informatie over die procedure kunt u hier vinden: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet/]

Als uw kind de overstap wil maken van een andere school voor voortgezet onderwijs naar het HLZ, dan zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden. Wij lichten u daar graag over in tijdens een gesprek.

Als uw kind toegelaten wil worden met een diploma vmbo-t, dan is het noodzakelijk een afspraak te maken met de leerjaarcoördinator en de decaan van havo 4. Met ingang van 1 augustus 2019 geeft een vmbo-t diploma toegang tot het havo met als enige voorwaarde dat het vakkenpakket moet aansluiten op de vervolgopleiding. Dat laatste is ter beoordeling van de decaan, leerjaarcoördinator en de afdelingsleider. Uiteraard moet er wel plaats zijn in de afdeling; dit wordt per schooljaar bekeken.

Onderwijs

Havo, vwo en Universalis

Het HLZ is een school voor havo en vwo. Binnen het vwo hebben wij een bijzondere onderbouwrichting: Universalis. Voor alle drie de afdelingen geldt dat wij sterk onderwijs bieden in de alfa-, bèta- én gammavakken.

Havo

Zit uw kind op de havo, dan bereidt het zich voor op een opleiding aan het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een havoleerling is zowel met de theorie als met de praktijk bezig. Kennis die hij opdoet in de lessen past hij toe in levensechte situaties. De onderbouw van de havo duurt drie jaar. Aan het eind van de derde klas kiest uw kind een profiel. Hierbij krijgt hij hulp van de mentor en de decaan. 

In de bovenbouw gaan we dieper op de gekozen vakken in, bereidt uw kind zich voor op het eindexamen en is er veel aandacht voor de individuele manier van leren van elk kind. Uw kind loopt een week stage bij een bedrijf of organisatie. Dit helpt bij de keus voor een studierichting of beroep. In havo 5 is het tijd voor het eindexamen met bijbehorend profielwerkstuk.

Vwo

Op het vwo bereidt uw kind zich voor op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Een vwo-leerling is theoretisch ingesteld en heeft een onderzoekende houding. Wij helpen uw zoon of dochter een analytisch denkvermogen te ontwikkelen en te leren argumenteren en interpreteren. Op het vwo leert uw kind naast Engels, Frans en Duits ook Spaans. De onderbouw van het vwo duurt drie jaar. Aan het eind van de derde klas kiest uw kind een profiel. Hierbij krijgt hij hulp van de mentor en de decaan. 

In de bovenbouw gaan we dieper op de gekozen vakken in, bereidt uw kind zich voor op het eindexamen en leert het verbanden zien tussen de verschillende vakken. Meer en meer gaat het om inzicht toe te passen in nieuwe situaties. We houden leerzame excursies, onder andere bij biologie en geschiedenis. In vwo 6 is het tijd voor het eindexamen met bijbehorend profielwerkstuk.

Universalis

Voor kinderen met een vwo-advies die extra uitgedaagd willen worden en meer willen leren en ontdekken, hebben wij Universalis. Universalis is een variant op het vwo waarbij we kinderen opleiden tot kritische en creatieve denkers. We bieden vakken geclusterd aan in zeven leergebieden: sport, Nederlands, wiskunde, aarde & wereld, bèta, moderne vreemde talen en multimedia. We toetsen minder en toetsen naast kennis ook op inzicht. Omdat sporten helpt beter te presteren, begint de Universalis-klas elke dag met een uur sport. Na drie jaar Universalis stroomt uw kind door naar de reguliere bovenbouw van het vwo. 

Toekomstbestendig onderwijs

Het onderwijs op het HLZ is toekomstbestendig. Dat betekent dat wij aansluiten bij de digitalisering en internationalisering die de wereld razendsnel veranderen. Ons onderwijs vergroot de kansen van onze leerlingen. 

Wij zetten erop in leerlingen digitaal vaardig te maken. Dat betekent dat ze kunnen omgaan met software-systemen en -programma’s, dat ze mogelijkheden zien maar ook dat ze begrijpen wat de risico’s zijn. Een van de manieren waarop we dit bereiken is door middel van het vak Future Media. Bij dit unieke vak leren leerlingen nieuwe technologieën toe te passen. 

Internationalisering houdt in dat wij leerlingen wereldwijs de wereld in willen sturen. Wij noemen dit Grenzeloos leren. Kennis krijgt meer betekenis voor uw kind als we feitelijk onderwijs koppelen aan tastbare ervaringen. Wij leren jongeren wat goed burgerschap is en maken hen bewust van de wereld om hen heen. Dit doen we onder andere door onze tweejaarlijkse grote actie voor een goed doel. 

Reizen

Reizen neemt een belangrijke plek in ons onderwijs in. Reizen versterkt de onderlinge band. Door te reizen leert uw kind zich te redden in een onbekende omgeving en maakt het kennis met andere gewoonten. Een reis naar het buitenland biedt bovendien veel gelegenheid om te oefenen met een vreemde taal. 

In de brugklas gaat uw zoon of dochter op kennismakingskamp naar Heino. In de tweede klas bezoeken we de Ardennen. Leerlingen uit de derde klas gaan een dag naar Brussel of Antwerpen. In havo 4 en 5 vwo gaan we op studiereis naar Edinburgh, Nice, Berlijn of Sevilla. Tijdens de studiereizen verblijven we bij gastgezinnen. Leerlingen met Duits of Frans in het profiel gaan op uitwisseling met een school in Duitsland of Frankrijk. Daarnaast doen we met vijf andere Europese scholen mee aan een uitwisselingsproject vanuit Erasmus+. 

Sport en cultuur

Bij de algemene vorming die wij uw kind meegeven, horen ook sport en cultuur. Het HLZ biedt een excellent en gevarieerd sportprogramma. Ons programma vindt grotendeels plaats in onze eigen sportzalen in de school, maar ook op diverse sportaccommodaties buiten het schoolgebouw. We bieden een breed aanbod van sportieve activiteiten in recreatief en competitief verband. Teams van het HLZ gooien hoge ogen op competities tussen verschillende scholen.

Uw kind krijgt op het HLZ een breed cultureel programma aangeboden. Dit gebeurt zowel tijdens als buiten de reguliere lessen. Dit varieert van dansworkshops en voorstellingen, theater- en museumbezoeken tot het bijwonen van concerten. Op school worden het cultureel kerstcafé en het talentenfestival georganiseerd. Het HLZ heeft een filmtraditie en er worden vrijwel jaarlijks prijzen gewonnen in (inter)nationale competities.

Lessentabellen

In onderstaande lessentabellen is aangegeven hoeveel les uw kind per week krijgt.

Onderbouw jaar 1-3

VakAfkortingB1H2v2h3v3
AardrijkskundeAK2 2 2 2 2
BiologieBI2 2 22 2
DuitsDU 323 3
EconomieEC 2 2
EngelsEN33 2 3 3
FransFA23 2 3 3
Future mediaFM2 2 2
GodsdienstGDS 2 2 11
GeschiedenisGS2 2 2 2 2
Lichamelijke OpvoedingLO4 2 2 2 2
MentoraatMENT2 111 1
MuziekMU2 2 2
NASKNASK2 2 2

NatuurkundeNA22
NederlandsNE333 3 3
ScheikundeSK 3 2
SpaansSP 2 3
TekenenTE2 2 2 2 2
WiskundeWI33 3 43
Kernbanduur
21 1

Universalis jaar 1-3

VAKAfkortingU1u2u3
Aarde en WereldAEW4 6 7
BetaBETA5 5 6
Lichamelijke opvoedingLO55 4
MentoraatMEN2 11
MultimediaMULT553
Engels
322
Frans213
Duits123
Spaans123
NederlandsNE33 3
WiskundeWI333

Bovenbouw 4-6

VakAfkortingh4h5V4V5V6
AardrijkskundeAK3 3 3 3 3
BedrijfseconomieBECO3 3 23
BiologieBIOL4 4 3 3 3
Culturele kunstzinnige vormgevingCKV2 2
DuitsDUTL4 4 3 3 3
EconomieECON4 4 3 3 3
EngelsENTL3 4 3 3 3
FransFATL4 4 343
FilosofieFIL3 3 3 3 3
GodsdienstGDS1 2 1 2
GeschiedenisGES3 3 3 3 3
Lichamelijke opvoedingLO2 2 2 2 2
MaatschappijleerMAAT 2 2
MentoraatMEN1 1 1 1 1
Management en OrganisatieMO

3
NatuurkundeNAT4 4 3 3 3
NederlandsNETL44 3 3 4
Spaans ElementairS-E3 3
ScheikundeSCHK3 3 3 3 3
SpaansSPTL 3 3 3
TekenenTEKB3 4 2 4 4
Wiskunde AWISA3 3 4 3 4
Wiskunde BWISB434 4 4
Wiskunde CWISC 4 3 3

Examenresultaten

Het examenprogramma begint formeel in het vierde leerjaar. In dat jaar worden bepaalde vakken als onderdeel van het examen getoetst of afgerond. Binnen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat iedere leerling ontvangt, wordt beschreven welke onderdelen er in het leerjaar aan de orde komen, hoe zij worden getoetst, wat hun gewicht is voor de bepaling van het overgangscijfer en wat eventueel het gewicht is binnen het Schoolexamen. Om te slagen, moet de leerling voldoen aan de eisen van afsluiting van alle vakken. Rond 1 oktober publiceren we de PTA’s op onze website

Het eindexamen bestaat uit twee gedeelten: het schoolexamen (SE) en het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Het schoolexamen strekt zich uit over twee (voor havo), respectievelijk drie leerjaren (voor vwo). Het bevat een aantal werken: het examendossier. De reglementen en procedures ten aanzien van het examen ontvangen leerlingen in de bovenbouw.

Percentage geslaagden cursus 2017-2018
vwo: 88
havo: 75

Percentage geslaagden cursus 2016-2017
vwo: 86
havo: 86


Percentage geslaagden cursus 2015-2016
vwo: 95
havo: 87

Percentage geslaagden cursus 2014-2015
vwo: 98
havo: 86

Percentage geslaagden cursus 2013-2014
vwo: 83
havo: 96