Alles over Hervormd Lyceum Zuid

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom

Het Hervormd Lyceum Zuid is een school waar jongeren goed onderwijs krijgen van betrokken docenten en waar ze uitgedaagd worden tot zelfstandigheid. In deze schoolgids 2022-2023 leest u hoe wij dat doen.

Vertrouwen is het uitgangspunt van ons onderwijs. Door onze leerlingen vertrouwen te geven groeien zij, en leren zij ook om zelf te handelen vanuit vertrouwen. Op het HLZ leert uw kind zijn talenten te ontwikkelen, kansen te grijpen en zich samen met anderen in te zetten voor de wereld om hem heen.

Ons onderwijs is toekomstbestendig. Dat betekent dat wij aansluiten bij de digitalisering en internationalisering die de wereld razendsnel veranderen. Ons onderwijs vergroot de kansen van uw kind. Kenmerkend voor onze school is dat we klein en overzichtelijk zijn. We besteden veel aandacht aan cultuur en sport.

In deze schoolgids leest u alles over ons onderwijs en onze organisatie. Ik wens leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers een goed en geslaagd schooljaar toe.

De heer drs. W.F. Vlakveld MEM
rector